Uprava društva

Predsednik društva
Milan Marić
maricm@psdstarapazova.com

 

Zamenik predsednika društva

Goran Klašnić

klasnicg@psdstarapazova.com

 

Sekretar društva

Vladimir Beara

bearav@psdstarapazova.com

 

Sportski direktor

Jelena Molović

molovicj@psdstarapazova.com

 

Finansije i marketing

Srđan Sokolović

sokolovics@psdstarapazova.com