Akcija Tometino Polje 29.08.2020

TOMETINO POLJE  je predeo nestvarne lepote, sa nebrojeno mnogo vidikovaca sa kojih se pruža nezaboravan pogled na okolne talasaste padine, brda, livade, po koje drvo hrasta, šumarke breza i četinara, tu i tamo stada ovaca i krava, brojne zaseoke i usamljene kuće, ograde sa bodljikavom žicom… Nešto potpuno drugačije od obližnjeg Maljena i Divčibara. Iako […]

Opširnije →

DIVČIBARE, kumova vodenica, manastir Bogovađa, Etno selo Babina reka 16.08.2020

Богатство шумског и биљног света специфичност су Маљена и Дивчибара, међу којима има ендемичних и заштићених врста, као и значајних врста лековитог биља. Најзаступљеније су шуме белог и црног бора, а од четинара јављају се још јела, клека, смрча и планински бор. Од листопадног дрвећа најзаступљеније су буква и бреза, а затим црни и бели […]

Opširnije →

Besenovo

FRUŠKA GORA Vrdnik -Ledinačko jezero – Kraljeva stolica 507mnv – Crni Čot – 438mnv – Zmajevac – Vrdnik

08:00-08:30 – Okupljanje na parkingu hotela Termal u Vrdniku. Prevoz do Vrdnika nije organizovan. 08:30 – Preko kolonije ulazimo u šumu i krećemo se u pravcu Ledinačkog jezera, koje ćemo videti sa prelepog vidikovca i tu napraviti prvu kraću pauzu. Odatle idemo u pravcu Kraljeve stolice, zatim Ledinačkog crnog čota gde je predviđena duža pauza […]

Opširnije →