Godisnji plan akcija

Kliknite na link da Vam se otvori PDF ili dugme „preuzmi“ da skinete fajl na Vaš uređaj.

  • Održavanje akcija iz GPA za 2022. godinu zavisiće od mera vlade Srbije povodom epidemije virusa covid19 kao i ostalih objektiv okolnosti.
  • Pojedini prazni termini GPA za 2022. godinu biće popunjeni vanrednim aktivnostima i akcijama.